Sprzątanie

infolinia

801 3 ASPEN

801 327 736

ofirmie
Powiadom (Beata Szadkowska) - www Aspen, sprzątanie, żywienie i ochrona Drukuj (Beata Szadkowska) - www Aspen, sprzątanie, żywienie i ochrona  
Beata Szadkowska

Beata Szadkowska
Dyrektor ds. Szkoleń w Grupie Aspen
Director for Internal Training in Aspen Group

Absolwentka Wychowania Fizycznego w Krakowie o kierunku Turystyka i Rekreacja.
W 2006 ukończyła podyplomowe studia „Hotelarstwo i Gastronomia Hotelowa – Organizacja i Zarządzanie” w Katowicach.
Od 2002 roku związana z firmą Aspen. Była pierwszym pracownikiem Grupy Aspen wyspecjalizowanym w usługach żywienia. Bezpośrednio zaangażowana w tworzenie i realizację największego projektu w Aspen-Res, to jest uruchomienia nowoczesnego żywienia w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, powiązanego z całkowitą zmianą systemu żywienia i budową najnowocześniejszej w Polsce centralnej kuchni dla obsługi szpitali.

Graduated form the Sports Academy in Kraków, specialized in Tourism and Recreation.
In 2006 completed studies in management of hotels and hotel gastronomy in Katowice.
Since 2002 with Aspen (formerly with Impel S.A.). The first employee of Aspen Group specialized in food services. Directly managed the biggest project of Aspen-Res: implementation of the modern food service system for the University Hospital in Kraków, linked with a total change of food production and distribution system and construction of the most modern in Poland central kitchen for hospital catering.