Sprzątanie

infolinia

801 3 ASPEN

801 327 736

ofirmie
Powiadom (Ewa Szuba) - www Aspen, sprzątanie, żywienie i ochrona Drukuj (Ewa Szuba) - www Aspen, sprzątanie, żywienie i ochrona  
Ewa Szuba

Ewa Szuba
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Grupy Aspen
Human Resources Manger, Aspen Group

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierunek Pedagogika Specjalna.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa pracy (Uniwersytet Jagielloński), a także BHP oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem.
16 lat doświadczenia w działach HR na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych firmach. W grupie Aspen od 2005 roku na stanowisku Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich. Prowadzi sprawy kadrowe 9 spółek Grupy (ponad 3000 pracowników). Od 2006 roku także na stanowisku Specjalisty Koordynatora ds. BHP.

Graduated from Pedagogical University in Kraków in special pedagogy.
Completed studies in labour law (Jagellonian University), as well as in Health & Safety and management of the safety systems.
16 years of experience in HR departments of major international companies. In Aspen Group since 2005 as Human Resources Manager. Runs human resources for 9 companies of the Group (more than 3000 employees). Since 2006 additional responsibility: Coordinator of Health & Safety for the Group.