Sprzątanie

infolinia

801 3 ASPEN

801 327 736

ofirmie
Powiadom (Justyna Markiewicz) - www Aspen, sprzątanie, żywienie i ochrona Drukuj (Justyna Markiewicz) - www Aspen, sprzątanie, żywienie i ochrona  
Justyna Markiewicz

Justyna Markiewicz
Dyrektor Regionalny Aspen-Res sp. z o.o., Pełnomocnik Zarządu ds. HACCP, ISO oraz Zarządzania Jakością.
Regional Director in Aspen-Res sp. z o.o., Plenipotentiary of the CEO for the HACCP, ISO and Quality Management.

Absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie.
Pracę w Aspen zaczęła w 2003 roku na stanowisku kierownika działu dystrybucji. Dziś odpowiedzialna za usługi żywienia w regionie Południe i Zachód. Wprowadziła w Aspen systemy bezpieczeństwa żywności i zarządzania jakością (HACCP i ISO 22’000). Motto: „Kto stawia sobie za cel doskonałość osiągnie więcej niż przeciętność; kto stawia sobie za cel przeciętność, nie osiągnie nawet tyle” (maksyma chińska). Szczęśliwa żona i mama Kacperka.

Graduated from the Agricultural Academy in Kraków.
Started in Aspen in 2003 as the manager of the Distribution Department. Now responsible for the food services in the South and West Regions. Introduced in Aspen food safety and quality management systems (HACCP and ISO 22’000). Her motto: “Who aims at perfection will achieve more than average; who aims at average, will not achieve even this.” (Chinese wisdom). Happy wife and mother of Kacperek.