Sprzątanie

infolinia

801 3 ASPEN

801 327 736

ofirmie
Powiadom (Kodeks etyki) - www Aspen, sprzątanie, żywienie i ochrona Drukuj (Kodeks etyki) - www Aspen, sprzątanie, żywienie i ochrona

Kodeks etyki

Funkcjonowanie w ramach nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce jest związane z koniecznością przestrzegania zasad etyki i kultury przedsiębiorczości. Grupa Aspen podjęła działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, rzetelności wobec kontrahentów oraz pracowników, które świadczą o odpowiedzialnym podejściu do kierowania Firmą i są jednym ze źródeł sukcesu.

Przyjęcie Kodeksu etyki oznacza, iż Grupa Aspen uznaje wspomniane w nim wartości i zobowiązuje się do przestrzegania i monitorowania przyjętych norm.

Kodeks etyki Grupy Aspen opisuje:

 • stosunki z klientami
 • stosunki z akcjonariuszami, udziałowcami i innymi inwestorami
 • stosunki z pracownikami
 • stosunki z kontrahentami
 • relacje z konkurencją
 • powiązania z władzami i lokalnymi społecznościami
 • środowisko naturalne
 • związki biznesu z polityką
 • zamówienia publiczne
 • zagadnienia związane z międzynarodowym biznesem
 • wdrażanie i przestrzeganie zasad kodeksu

pobierz dokument Kodeks etyki Aspen

W ramach przynależności do międzynarodowej Grupy ATALIAN, Aspen wdraża i promuje wśród swoich pracowników następujące 3 dokumenty korporacyjne:

 • Kodeks etyczny Grupy ATALIAN
 • Kodeks antykorupcyjny
 • Polityka zgłaszania nieprawidłowości.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią tych dokumentów.

Kodeks etyczny_PL 01.2018

kodeks antykorupcyjny Atalian

Polityka zgłaszania nieprawidłowości Atalian