Sprzątanie

infolinia

801 3 ASPEN

801 327 736

ofirmie
Powiadom (Konferencja Drukuj (Konferencja

15 listopad 2016

Konferencja "Małopolska jakość szkoleń" - 20 październik 2016, Kraków

W pażdzierniku tego roku mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji, w której eksperci z Polski i zagranicy rozmawiali w panelach eksperckich na temat jakości wpływającej na konkurencyjność małopolskich firm. Konferencja miała na celu kontynuację publicznej dyskusji dotyczącej roli jakości usług szkoleniowych będących w sferze zainteresowania podmiotów publicznych i jej wpływu na uczenie się osób dorosłych w oparciu o doświadczenia Małopolski w tym zakresie – System zarządzania jakością usług edukacyjno-szkoleniowych oparty o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Podziękowanie za uczestnictwo