Sprzątanie

infolinia

801 3 ASPEN

801 327 736

ofirmie

Grupa Aspen

Kierownictwo

Ludzie Aspen

Ludzie Aspen

Marek Basza

Marek Basza
Koordynator ds. Systemów Informacyjnych w Grupie Aspen
Coordinator of IT Systems Aspen Group

więcej >>
Maciej Gorgoń

Maciej Gorgoń
Dyrektor ds. Nadzoru Właścicielskiego, Grupy Aspen
Director of the Internal Control, Aspen Group

więcej >>
Jan Halberda

Dr Jan Halberda
Radca prawny i prokurent Aspen
Legal counsel and proxy of Aspen

więcej >>
Ewa Kruczek-Krzyżowska

Ewa Kruczek-Krzyżowska
Główna Księgowa Grupy Aspen
Chief Accountant Aspen Group

więcej >>
Justyna Markiewicz

Justyna Markiewicz
Kierownik Regionalny Aspen-Res sp. z o.o., Pełnomocnik Zarządu ds. HACCP, ISO oraz Zarządzania Jakością.
Regional Manager in Aspen-Res sp. z o.o., Plenipotentiary of the CEO for the HACCP, ISO and Quality Management.

więcej >>
Edouard Stawinski

Edouard Stawinski
Prezes zarządu, założyciel i udziałowiec firm: Aspen, Vanguard i Polfra Serwis należących do Grupy Aspen
CEO, founder and shareholder of the companies: Aspen, Vanguard and Polfra Serwis belonging to Aspen Group

więcej >>
Beata Szadkowska

Beata Szadkowska
Dyrektor ds. Cateringu i Szkoleń w Grupie Aspen
Director for Event Catering and Internal Training in Aspen Group

więcej >>
Ewa Szuba

Ewa Szuba
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Grupy Aspen
Human Resources Manger, Aspen Group

więcej >>
Elżbieta Wiktor

Elżbieta Wiktor
Dyrektor Finansowy Grupy Aspen
Finance Director, Aspen Group

więcej >>